Conference "Cybercrime - new faces of crime"

W dniu 16 lutego 2017 roku w Rogowie odbyła się konferencja "Cyberprzestępczość - nowe oblicza przestępczości". Konferencja została zorganizowana przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi i Komendę Powiatową Policji w Brzezinach. Instytut Bezpieczeństwa Narodowego SAN był jednym z partnerów konferencji, obok Biura ds. walki z cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, która stanowi jedną z prężnie rozwijających się sfer aktywności - zakupy internetowe, podatki przez Internet, social media, bankowość internetowa.

Mjr mgr inż. Michał Siek, wykładowca z IBN SAN przedstawił niezwykle aktualną i interesującą prezentację pt. "Pozory anonimowości i bezpieczeństwa w sieci".

W konferencji wzięli również udział przedstawiciele Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego.

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2

Zdjęcie 3 Zdjęcie 4

Zdjęcie 5 Zdjęcie 6