Debate "National Fire and Rescue System - experiences and prospects for functioning"

Instytut Bezpieczeństwa Narodowego, Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego oraz Samorząd Studentów przy Społecznej Akademii Nauk w Łodzi są organizatorem debaty pod tytułem ,,Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy – doświadczenia i perspektywy funkcjonowania”, która odbędzie się 14 stycznia 2017 r. w godzinach 9:45 – 13:00
w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi przy ul. Kilińskiego 98 w auli A-3.

Inicjatywa zorganizowania debaty powstała w celu podkreślenia  roli, funkcjonowania, misji oraz strategii działania szeroko pojętego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Mając na uwadze potrzeby rozwoju intelektualnego studentów Społecznej Akademii Nauk w Łodzi oraz ich chęć do poznawania kolejnych obszarów z zakresu funkcjonowania bezpieczeństwa państwa, pragniemy zaprosić wszystkich studentów SAN do aktywnego udziału w debacie.     

Do udziału w debacie zaproszeni zostali przedstawiciele służb wchodzących w strukturę Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego:

- Państwowej Straży Pożarnej

- Ochotniczych Straży Pożarnych

- Państwowego Ratownictwa Medycznego

oraz przedstawiciele środowiska naukowego Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

             

 Zdjęcie 1 Zdjęcie 2