6th Academic Conference "National security and crisis management"

W dniach 21-22 września 2016 roku Katedra Bezpieczeństwa Narodowego Społecznej Akademii Nauk w Łodzi zorganizowała VI Konferencję Naukową „Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe”. Celem cyklicznie już odbywającej się konferencji jest dyskusja i wymiana doświadczeń w gronie środowiska naukowego oraz praktyków bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, wywodzących się ze służb, administracji i biznesu. Zamysłem VI Konferencji było poświecenie szczególnej uwagi problematyce obronności i przygotowań obronnych państwa zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i perspektywie zewnętrznej.
Współorganizatorem tegorocznej Konferencji był Uniwersytet Narodowy im. Jarosława Mądrego w Charkowie (Ukraina), z którym Katedra Bezpieczeństwa Narodowego współpracuje od dwóch lat.
Patronat honorowy nad konferencją objął Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi.

Zainteresowanych zapraszamy na stronę konferencji: http://konferencja.bezpieczenstwo.spoleczna.pl.

 

Zdjęcie 1

Zdjęcie 2

Zdjęcie 3

Zdjęcie 4

Zdjęcie 5 Zdjęcie 6 Zdjęcie 7